Thông tin thư mục


Sinh lý bệnh và miễn dịch: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa, Phần sinh lý bệnh học / Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Văn, Đình Hoa Chủ biên; Nguyễn, Ngọc Lanh Chủ biên
  • H. : Y học, 2011
 Thông tin chi tiết
Mô tả  255 tr. : Hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  616.07 23 
Số định danh  616.07 V115H 
Tóm tắt  Mục lục tr. 7 - 8
          Giới thiệu môn sinh lý bệnh; khái niệm về bệnh; khái niệm về bệnh nguyên; khái niệm về bệnh sinh; rối loạn chuyển hóa glucid; rối loạn chuyển hóa protid; rối loạn chuyển hóa lipid; rối loạn chuyển hóa nước và điện giải; sinh lý bệnh vi tuần hoàn; sinh lý bệnh quá trình lão hóa; sinh lý bệnh quá trình viêm... 
Tiêu đề đề mục 

Sinh lý học Sinh lý bệnh

Miễn dịch

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Y tế 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1701222

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1704639, M1704640, M1706385, M1706390