Thông tin thư mục


Báo cáo thực tập cộng đồng: Trạm y tế xã Thanh Bình/ Vũ Thị Sao, Nguyễn Lâm Nhật Vy, Nguyễn Thị Yến Nhi

1 REVIEW(S)
  • Vũ, Thị Sao; Nguyễn, Lâm Nhật Vy
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  [150] tr. : Bảng biểu, ảnh ; 30cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 V500S 
Tóm tắt  Trình bày12 điều y đức; nội quy thực tập; nội quy trạm y tế; mục tiêu thực tập cộng dồng; giới thiệu sơ lược về trạm y tế Tân Hòa; phác đồ tiêm vắc xin của chương trình tiêm chủng mở rộng; danh mục tủ thuốc trực cấp cứu; thuốc thường dùng ở trạm; quy trình tiêm chủng.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Thực tập cộng đồng

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: BC-KH

NC000056