Thông tin thư mục


Báo cáo thực tập cộng đồng: Trạm y tế xã Hiệp Hòa từ ngày 29/10 đến ngày 9/11/2018/ Hoàng Xuân Thiện, Phạm Thị Khuyên, Nguyễn Mai Trâm

1 REVIEW(S)
  • Hoàng, Xuân Thiện; Phạm, Thị Khuyên
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  [120] tr. : Bảng biểu, ảnh ; 30cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 H407TH 
Tóm tắt  Trình bày nội quy thực tập thực tế của học sinh sinh viên; nội quy trạm y tế; 9 dấu hiệu báo động về ung thư; quá trình học tập tại trạm y tế xã Hiệp Hòa; xử trí cấp cứu shock phản vệ; quy định về tiêm chủng; lịch tiêm chủng của trẻ em... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Thực tập cộng đồng

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: BC-KH

NC000057