Thông tin thư mục


Báo cáo thực tập cộng đồng: Trạm y tế xã Hóa An năm 2018/ Đỗ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Văn Hoàng, Mai Thu Thảo

1 REVIEW(S)
  • Đỗ, Thị Cẩm Vân; Nguyễn, Văn Hoàng
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  [110] tr. : Bảng biểu, ảnh ; 30cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 Đ450V 
Tóm tắt  Trình bày quy định về y đức, nội quy thực tập cộng đồng; sơ đồ tổ chức của trạm y tế xã Hóa An; quy định về tiêm chủng; các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Thực tập cộng đồng

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: BC-KH

NC000058