Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc sức khỏe chuyên khoa hệ nội : Ngành Điều dưỡng / Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên; Khổng, Thị Thu Thảo Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 64 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 PH104L 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Hướng dẫn chăm sóc người bệnh phong; chăm sóc người bệnh giang mai; chăm sóc người bệnh lậu; chăm sóc người bệnh chàm; chăm sóc người bệnh chốc; chăm sóc người bệnh ghẻ ngứa; chăm sóc người bệnh đỏ da toàn thân... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Chăm sóc nội khoa Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190005, GM190017-GM190020