Thông tin thư mục


Giáo trình giới thiệu ngành hộ sinh và quản lý hộ sinh: Ngành hộ sinh/ Nguyễn Mạnh Hoan chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Mạnh Hoan Chủ biên; Đỗ, Thị Kim Hồng Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 96 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  618.2 23 
Số định danh  618.2 NG527H 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Giới thiệu về nghề hộ sinh và quá trình sinh đẻ; sự hình thành các năng lực hộ sinh; vai trò, nhiệm vụ của người hộ sinh trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; cuộc sống của người phụ nữ với vấn đề sinh con; chương trình làm mẹ an toàn; khái niệm về lãnh đạo, quản lý hộ sinh các phương pháp quản lý và phát triển ngành hộ sinh; quản lý nhân lực... 
Tiêu đề đề mục 

Hộ sinh Quản lý Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190009, GM190033-GM190036