Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc chuyển dạ đẻ khó - chăm sóc sau đẻ: Ngành hộ sinh/ Nguyễn Mạnh Hoan chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Mạnh Hoan Chủ biên; Đỗ, Thị Kim Hồng Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2019
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 174 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  618.2 23 
Số định danh  618.2 NG527H 
Tóm tắt  Mục lục tr. v
          Gồm 2 phần lý thuyết: Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó gồm đẻ khó do các nguyên nhân từ mẹ, đẻ khó do thai và phần phụ của thia, chảy máu sau sanh...; lý thuyết chăm sóc sau đẻ gồm thay đổi giải phẫu sinh lý ở phụ nữ sau đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tuần đầu sau đẻ.... 
Tiêu đề đề mục 

Hộ sinh Chuyển dạ đẻ khó Giáo trình

Hộ sinh Chăm sóc sau đẻ Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190010, GM190037-GM190040