Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ - bà mẹ- gia đình: Ngành hộ sinh/ Nguyễn Mạnh Hoan chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Mạnh Hoan Chủ biên; Đỗ, Thị Kim Hồng Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 152 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  618.2 23 
Số định danh  618.2 NG527H 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Trình bày các phần: Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng; thai đủ tháng và phần phụ đủ tháng; thay đổi giải phẫu, sinh lý của phụ nữ khi có thai; khám thai, chẩn đoán thai, tư vấn chăm sóc thai kỳ; các dấu hiệu chuyển dạ, theo dõi và chăm sóc chuyển dạ; chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thiết yếu trong và ngay sau đẻ; chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thời kì sau đẻ... 
Tiêu đề đề mục 

Hộ sinh Sức khỏe phụ nữ Giáo trình

Hộ sinh Sức khỏe gia đình Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190011, GM190041-GM190044