Thông tin thư mục


Tế bào gốc trong trị liệu một số bệnh nan y và ứng dụng làm trẻ hóa làn da, kéo dài tuổi thọ: Kho vàng nguyên liệu tái tạo tế bào các cơ quan bị bệnh/ Đái Duy Ban...[và những người khác]

1 REVIEW(S)
  • ; Trần, Nhân Thắng
  • H.: Y học, 2015
 Thông tin chi tiết
Mô tả  254 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  616.027 74 23 
Số định danh  616.027 74 Đ103B 
Tóm tắt  Mục lục tr. 11
          Trình bày đại cương về tế bào gốc, tế bào mầm và nhân bản tế bào gốc; tế bào gốc trong trị liệu một số bệnh nan y; triển vọng và khó khăn trong công nghệ tế bào gốc và ứng dụng công nghệ tế bào gốc trên thế giới và Việt Nam; những công trình nghiên cứu của tác giả về ứng dụng tế bào gốc trong trẻ hóa làn da, đảy lùi lão hóa và kéo dài tuổi thọ. 
Tiêu đề đề mục 

Tế bào gốc

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1900042

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1900119-M1900122