Thông tin thư mục


Giáo trình bệnh lý - Vật lý trị liệu đoạn chi và đa chấn thương: Ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng / Nguyễn Hồng Quang chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Hồng Quang Chủ biên; Lương, Công Nhật Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xii,71 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  615.8 23 
Số định danh  615.8 NG527Q 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Bao gồm các phần: Các tầm mức cắt cụt chi và chăm sóc mỏm cụt, lượng giá VLTL người bệnh cắt cụt chi, đại cương về cấu tạo chi giả, kỹ thuật tập cho người mang chân, tay giả... 
Tiêu đề đề mục 

Vật lý trị liệu Bệnh lý Giáo trình

Vật lý trị liệu Vật lý tri liệu Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190032, GM190125-GM190128