Thông tin thư mục


Giáo trình huyết học 3: Ngành xét nghiệm y học/ Nguyễn Trần Tuấn Kiệt chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Trần Tuấn Kiệt Chủ biên; Nguyễn, Thị Ngọc Ái Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xii, 63 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  616.075 23 
Số định danh  616.075 NG527K 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Trình bày các phần: thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu tan huyết, bệnh thalassemia, bệnh suy tủy xương, leukemia cấp, bệnh bạch cầu tủy mạn... 
Tiêu đề đề mục 

Xét nghiệm Huyết học 3 Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD190033, GM190129-GM190132