Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc sức khỏe người bệnh cấp cứu và tích cực: Ngành điều dưỡng / Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên; Nguyễn, Thị Huyền Biên soạn
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai, 2022
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xiv, 98 tr. : Bảng biểu, hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 PH104L 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Hướng dẫn đánh giá và xử trí ban đầu một người bệnh cấp cứu; chăm sóc người bệnh bị rắn độc cắn; chăm sóc bệnh nhân sốc; chăm sóc người bệnh điện giật; chăm sóc người bệnh bị ngạt nước.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Cấp cứu Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: UBND tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

4/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GM220061-GM220064, GD220016