Thông tin thư mục


Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Ngành điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng; kỹ thuật xét nghiệm y học/ Huỳnh Sơn Hùng chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Huỳnh, Sơn Hùng Chủ biên; Nguyễn, Văn Minh Biên soạn
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2022
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 119 tr. : Bảng biểu, hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  500 23 
Số định danh  500 H531H 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Trình bày nhập môn giáo dục quốc phòng - an ninh; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia... 
Tiêu đề đề mục 

Giáo dục quốc phòng Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: UBND tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

4/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GM220077-GM220080, GD220020