Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa: Ngành điều dưỡng/ Trịnh Thị Chinh chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Trịnh, Thị Chinh Chủ biên ; Đoàn, Thị Thu Hiền Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xiv, 174 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 TR312CH 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày những vấn đề chung trong chăm sóc người bệnh ngoại khoa; chăm sóc người bệnh ngoại khoa tiêu hóa; chăm sóc người bệnh ngoại khoa tiết niệu; chăm sóc người bệnh ngoại khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Chăm sóc bệnh ngoại khoa Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

4/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD210013, GM210049-GM210052