Thông tin thư mục


Giáo trình điều dưỡng nội khoa nâng cao: Ngành điều dưỡng/ Nguyễn Tuấn Hải chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Tuấn Hải Chủ biên ; Vũ, Thị Lương Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  ii, 68 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 NG527H 
Tóm tắt  Mục lục tr. 03
          Trình bày kỹ thuật trợ giúp bác sỹ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, kỹ thuật giúp thầy thuốc chọc dịch não tủy, hút dịch màng bụng, màng phổi, chọc dịch màng tim, rửa bàng quang liên tục... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Điều dưỡng nội khoa nâng cao Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD200056, GM200221-GM200224