Thông tin thư mục


Giáo trình chăm sóc sức khỏe chuyên khoa hệ nội: Ngành điều dưỡng/ Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên ; Nguyễn, Thị Duyên Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xiv, 47 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 PH104L 
Tóm tắt  Mục lục tr. vii
          Trình bày các phần: Chăm sóc người bệnh chàm, chăm sóc người bệnh chốc, bệnh ghẻ ngứa, bệnh đỏ da toàn thân, bệnh lao, giáo dục các biện pháp phòng chống lây nhiễm lao, chăm sóc người bệnh lao phổi... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe chuyên khoa hệ nội Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD200057, GM200225-GM200228