Thông tin thư mục


Giáo trình quản lý và phát triển nghề nghiệp: Ngành điều dưỡng / Đào Thị Nhung chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Đào, Thị Nhung Chủ biên; Trịnh, Thị Chinh Biên soạn
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai, 2022
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xiv, 210 tr. : Bảng biểu, hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 Đ108NH 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày vai trò của nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng chứng, quy trình nghiên cứu và chọn vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, hệ thống tổ chức điều dưỡng Việt Nam, phong cách lãnh đạo, quản lý, đại cương điều dưỡng cộng đồng, xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán cộng đồng... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Quản lý và phát triển nghề nghiệp Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: UBND tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD220021, GM220081-GM220084