Thông tin thư mục


Giáo trình Y học hỗ trợ: Ngành điều dưỡng / Nguyễn Hồng Quang chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Hồng Quang Chủ biên; Nguyễn, Quốc Huy Biên soạn
  • Đồng Nai : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2022
 Thông tin chi tiết
Mô tả  xiv, 127 tr. : Bảng biểu, hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 NG527QU 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày đại cương về phục hồi chức năng, vai trò của người điều dưỡng trong phục hồi chức năng, phòng ngừa các thương tật thứ cấp, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương,... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Y học hỗ trợ Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: UBND tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD220022, GM220085-GM220088