Thông tin thư mục


Giáo trình bệnh chuyên khoa: Ngành y sỹ đa khoa/ Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên; Đặng, Trần Anh Khoa Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2023
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 88 tr. : Hình minh họa ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610 23 
Số định danh  610 PH104L 
Tóm tắt  Trình bày giải phẫu sinh lý mắt, bệnh viêm kết mạc, bệnh viêm loét giác mạc, bệnh mắt hột, bệnh đục thủy tinh thể, bệnh viêm mống mắt, bệnh glocom... 
Tiêu đề đề mục 

Bệnh chuyên khoa Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế 
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD230015, GM230057-GM230060