Thông tin thư mục


Khi tổ quốc gọi. Hồi ký/ Nguyễn Long Trảo

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Long Trảo; Nguyễn Long Trảo
  • Tp. HCM: Nxb Tổng hợp Tp. HCM, 2017
 Thông tin chi tiết
Mô tả  474tr. : Hình minh họa ; 23 cm 
Chỉ số phân loại  895.922 23 
Số định danh  895.922 NG527TR 
Tóm tắt  Trình bày những điều ghi chéo người thật việc thật chung quanh một cuộc đời rất đỗi bình dị nhưng không kém phần kỳ thú của một công dân Việt nam tuổi đã ngoài " bát thật cổ lai hy" và cũng là người từng đi qua hầu hết các giai đoạn của cuộc chiến tranh trong tư thế là một người lính... 
Tiêu đề đề mục 

văn học Hồi ký

Ghi chú  Kính tặng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1701992