Thông tin thư mục


Giáo trình cấp cứu ban đầu: Ngành Y sĩ/ Phạm Thị Lưu Luyến chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Lưu Luyến Chủ biên ; Nguyễn, Thị Thu Huyền Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 70 tr. : Hình minh hoạ ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610 23 
Số định danh  610 PH104L 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Hướng dẫn đánh giá và xử trí ban đầu một người bệnh cấp cứu; rắn độc cắn; xử trí cấp cứu sốc; điện giật; ngạt nước; ngộ độc thức ăn; ngộ độc thuốc ngủ; ngộ độc thuốc trừ sâu; cơn tăng huyết áp; chẩn đoán và xử trí ban đầu suy hô hấp cấp. 
Tiêu đề đề mục 

Cấp cứu ban đầu Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD240009, GM240033-GM240036