Thông tin thư mục


Giáo trình giao tiếp - giáo dục sức khoẻ trong thực hành chuyên ngành: Ngành Điều dưỡng/ Đào Thị Nhung chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Đào, Thị Nhung Chủ biên ; Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 75 tr. : Hình minh hoạ ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  610.73 23 
Số định danh  610.73 Đ108NH 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày lý thuyết các phần: Giao tiếp và các hình thức giao tiếp; các yếu tố ảnh hưởng và các trở ngại trong giao tiếp; nguyên tăc sgiao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc và trong cơ sở khám chữa bệnh; truyền thông - tư vấn - giáo dục sức khoẻ. Hướng dẫn thực hành tâm lý giao tiếp với bệnh nhân; đại cương giao tiếp; văn hoá, quy tắc ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh... 
Tiêu đề đề mục 

Kỹ năng giao tiếp Giáo trình

Giáo dục sức khoẻ Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD240011, GM240041-GM240044