Thông tin thư mục


Giáo trình điều dưỡng cơ sở: Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng/ Vũ, Thị Lương chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Vũ, Thị Lương Chủ biên ; Nguyễn, Tuấn Hải Biên soạn
  • Đồng Nai: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  x, 146 tr. : Hình minh hoạ ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  500 23 
Số định danh  500 V500L 
Tóm tắt  Mục lục tr. ix
          Trình bày lý thuyết các phần: dấu hiệu sinh tồn; nguyên tắc cho người bệnh dùng thuốc; chăm sóc vết thương; các phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh; hút thông đường hô hấp; liệu pháp oxy. Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật đo dấu heiuej sinh tồn, kỹ thuật tiêm thuốc cho người bệnh, kỹ thuật truyền dịch; kỹ thuật lấy máu xét nghiệm.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng cơ sở Giáo trình

Ghi chú  ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trường Cao đẳng Y tế  
 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Giáo Trình

GD240012, GM240045-GM240048