Thông tin thư mục


Bảo vật quốc gia vùng đất Biên Hoà - Đồng Nai= Bien Hoa - Dong Nai national treasures/ Nguyễn Hồng Ân

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn, Hồng Ân
  • Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  249 tr. : Bìa cứng, ảnh màu ; 25 cm 
Chỉ số phân loại  069.5 23 
Số định danh  069.5 NG527 
Tóm tắt  Mục lục tr. 246-249
          Giới thiệu 3 hiện vật, nhóm hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia và các hiện vật liên quan được sắp xếp theo tiến trình lịch sử để người đọc tiếp cận một cách toàn diện hơn về Văn minh sông Đồng Nai. 
Tiêu đề đề mục 

Bảo vật quốc gia Đồng Nai

 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2400006

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2400006