Thông tin thư mục


Người xưa... người nay: Phê bình và tiểu luận/ Bùi Quang Huy

1 REVIEW(S)
  • Bùi, Quang Huy
  • Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2024
 Thông tin chi tiết
Mô tả  298 tr. : Hình minh hoạ ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  808.840 09 23 
Số định danh  808.840 09 B510H 
Tóm tắt  Mục lục tr. 297-298
          Là tập phê bình và tiểu luận mới xuất bản của nhà phê bình văn học Bùi Quang Huy. Nối tiếp mạch văn dành cho con người và thời đại, nhất là nơi mảnh đất Đồng Nai, tập sách đã mang đến nhiều cảm nhận và suy tư mới mẻ. 
Tiêu đề đề mục 

Văn học Phê bình Đồng Nai

Văn học Tiểu luận Đồng Nai

 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2400008

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2400008