Thông tin thư mục


English grammar in use= 130 bài ngữ pháp tiếng Anh / Raymond Murphy, Trần Mạnh Tường dịch và chú giải

1 REVIEW(S)
  • Murphy, Raymond ; Trần, Mạnh Tường Dịch và chú giải
  • H.: Hồng Đức, 2019
 Thông tin chi tiết
Mô tả  564 p. : Ill ; 24 cm  
Chỉ số phân loại  420 23 
Số định danh  420 M951 
Tóm tắt  Contents p. 559-563
          Gồm 130 chủ đề ngữ pháp thông dụng nhất hiện nay từ cơ bản đến trung cấp được trình bày ngắn gọn dễ hiểu và kèm theo 05 phụ lục giải thích các trường hợp ngữ pháp đặc biệt. Các chủ đề bao gồm lý thuyết ngữ pháp và bài tập thực hành với lời giải thích rõ ràng, ví dụ minh họa thực tế, các bài luyện tập đa dạng, hữu ích và mang tính thử thách. 
Tiêu đề đề mục 

English Grammar

Tiếng Anh Ngữ pháp

Ghi chú  With answers edition 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1900011

1/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1900020-M1900023