Thông tin thư mục


Sư phạm y học thực hành: Dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục/ Nghiêm Xuân Đức chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phạm, Thị Minh Đức Chủ biên; Đinh, Hữu Dung Biên soạn
  • H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  495 tr. : Hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  610.7 23 
Số định danh  610.7 PH104Đ 
Tóm tắt  Mục lục tr. 6-7
          Gồm 04 phần: Lượng giá nhu cầu đào tạo - khái quát, phương pháp, công cụ và viết báo cáo lượng giá nhu cầu đào tạo; lập kế hoạch đào tạo - khái quát về lập kế hoạch đòa tạo, xác định mục tiêu học tập...; triển khai đòa tạo - khái quát về dạy - học tích cực và dạy - học dựa trên năng lực, các kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ học viên học tập, dạy - học bằng thuyết trình....; đánh gái đào tạo - khái quát về đánh giá đào tạo, lượng giá kiến thức, thái độ và kỹ năng; giám sát sau đào tạo - khái quát, các phương pháp và công cụ giám sát sau đào tạo. 
Tiêu đề đề mục 

Y tế Giáo dục

Sư phạm y học Thực hành

 Nơi yêu cầu

0/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2100005

0/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2100005-M2100007