Cataloging Information


Solutions: Elementary Student's book / Tim Falla, Paul A Davies

1 REVIEW(S)
  • Falla, Tim ; Davies, Paul A
  • United Kingdom: Oxford University press, 2018
 Detail information
Description  142 p. : Picture ; 28 cm 
Dewey Class No  420 23 
Classification  420 F19 
Summary  Contents p. 2-3
          Cấu trúc đơn giản và phương pháp tiếp cận của cuốn sách Solutions Elementary Student's Book 2Ed hướng dẫn để hỗ trợ học tập và thúc đẩy học sinh sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin. sách The Student's Book và tài nguyên kỹ thuật số cung cấp các hoạt động có thể đạt được và thực hành nhất quán. Các trang thi và các bài kiểm tra thực hành trực tuyến cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho học sinh các kỳ thi cuối kỳ. Khóa học giúp các em phát triển ngôn ngữ và kỹ năng để nói chuyện trở nên thường xuyên và quen thuộc. 
Subject heading 

English

Tiếng Anh

Notes  Oxford exam support 
 Where to request

0/1

Available documents

: CĐYTĐN--- : Đọc

D1900008

1/4

Available documents

: CĐYTĐN--- : Mượn

M1900008-M1900011