Thông tin thư mục


Bài giảng sản khoa: Giáo trình dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa/ Âu Nhựt Luân....[Và những người khác] chủ biên

1 REVIEW(S)
  • ; Âu, Nhựt Luân Chủ biên
  • H. : Y học, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  547 tr. : Ảnh màu ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  618.2 23 
Số định danh  618.2 A125L 
Tóm tắt  Mục lục tr. 7-11
          Trình bày các vấn đề căn bản của sản khoa được chia ra 7 chủ đề, mỗi chủ đề gồm phần bài giảng và câu hỏi tự lượng giá. Các khái niệm cốt lõi được trình bày dưới dạng thức cơ bản nhất, với mức độ cập nhật cao, đáp ứng được yêu cầu của Team-Based Learrning: các vấn đề thường gặp trong ba tháng đầu thai kỳ; quản lý các vấn đề thường gặp liên quan đến nửa đầu thai kỳ; lượng giá sức khỏe thai; quản lý thai kỳ ở nửa sau thai kỳ; chuyển dạ bình thường vfa bất thường; cấp cứu sản khoa; chăm sóc hậu sản và nuôi con bằng sữa mẹ. 
Tiêu đề đề mục 

Sản khoa Bài giảng

Ghi chú  ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Phụ Sản 
 Nơi yêu cầu

0/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D2100006

0/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M2100008-M2100010