Thông tin thư mục


Châm cứu học : Sách đào tạo y sĩ y học cổ truyền / Phan Quan Chí Hiếu chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Phan, Quan Chí Hiếu Chủ biên; Lưu, Thị Hiệp Biên soạn
  • H.: Y học, 2009
 Thông tin chi tiết
Mô tả  155tr. : Hình minh họa ; 27cm 
Chỉ số phân loại  615.892 23 
Số định danh  615.892 PH105H 
Tóm tắt  Mục lục tr. 7-8
          Giới thiệu hệ kinh lạc; lộ trình và hội chứng bệnh của 12 kinh chính; phương pháp vận dụng lộ trình đường kinh; 12 kinh cân và cách vận dụng; vị trí và tác dụng điều trị của 80 huyệt thông dụng; nguyên tắc chọn huyệt; kỹ thuật châm và cứu; kỹ thuật bổ tả; điện châm; phương pháp châm loa tai; phương pháp đầu châm. 
Tiêu đề đề mục 

Châm cứu

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Y tế 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700433

2/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1702304, M1702305, M1706375