Thông tin thư mục


Điều dưỡng ngoại khoa : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng / Trần Ngọc Tuấn chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Trần, Ngọc Tuấn Chủ biên; Phạm, Thanh Sơn Biên soạn
  • H.: Y học, 2011
 Thông tin chi tiết
Mô tả  371 tr. : Hình minh họa ; 27cm 
Chỉ số phân loại  617.023 1 23 
Số định danh  617.023 1 TR121T 
Tóm tắt  Mục lục tr. 7-8
          Trình bày vai trò của người điều dưỡng ngoại khoa; hướng dẫn chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn ngoại khoa, người bệnh mổ trước, người bệnh gây tê, người bệnh sốc chấn thương; người bệnh lồng ruột cấp tính, người bệnh mổ đường tiết niệu, sỏi niệu quản... 
Tiêu đề đề mục 

Ngoại khoa Điều dưỡng

Ghi chú  Mã số: C.34.Z.06 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700052

8/8

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1700276-M1700283