Thông tin thư mục


Huyết học - truyền máu: Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học/ Hà Thị Anh chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Hà, Thị Anh Chủ biên; Bùi, Thị Mai An Biên soạn
  • H.: Y học, 2009
 Thông tin chi tiết
Mô tả  275 tr. : Bảng biểu, hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  616.15 23 
Số định danh  616.15 H100A 
Tóm tắt  Mục lục tr. 9-10
          Bao gồm các phần: Huyết học cơ sở - sinh máu - tế bào gốc và ứng dụng; sinh lý, sinh hóa máu, đại cương về chất sắt...; huyết học tế bào - hình thái các dòng tế bào máu, thiếu máu do thiếu chất sắt, thiếu máu tan máu...; đông - cầm máu - sinh lý đông - cầm máu, xét nghiệm khảo sát đông - cầm máu...; truyền máu - người cho máu tình nguyện: tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền lợi và trách nhiệm, sàng lọc các bệnh nhiễm trùng...; đảm bảo chất lượng và kiamar tra chất lượng - các biện pháp đảm bảo chất lượng trong truyền máu. 
Tiêu đề đề mục 

Huyết học

Truyền máu

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Y tế 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700640

5/7

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1702695-M1702700, M1705986