Thông tin thư mục


Sổ tay Taylor's về kỹ năng điều dưỡng lâm sàng / Pamela Lynn

1 REVIEW(S)
  • Lynn, Pamela; Nguyễn, Tấn Cường Biên dịch và hiệu đính
  • H. : Y học, 2016
 Thông tin chi tiết
Mô tả  1037tr. : Ảnh màu, hình minh họa ; 19cm 
Chỉ số phân loại  610.73 1 23 
Số định danh  618.920 0231 L9933 
Tóm tắt  Mục lục tr.xiv - xviii
          Trình bày việc hỗ trợ người bệnh đi lại, hỗ trợ người bệnh đi lại với gậy, hỗ trợ người bệnh đi nạng, hỗ trợ người bệnh với khung tập đi, rút đường truyền động mạch ngoại vi, xoa bóp lưng, ứng dụng băng số 8, tắm người bệnh tại giường, hỗ trợ người bệnh tắm vòi sen hoặc tắm bồn.... 
Tiêu đề đề mục 

Điều dưỡng Kỹ năng lâm sàng

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Y tế 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700694

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1702943-M1702946