Thông tin thư mục


Bài giảng bệnh học nội khoa. Tập II / Nguyễn Thị Minh An...[và những người khác]

1 REVIEW(S)
  • ; Trần, Ngọc Ân Biên soạn
  • H.: Y học, 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  436tr. : Hình minh họa ; 27cm 
Chỉ số phân loại  616.07 23 
Số định danh  616.07 NG527A 
Tóm tắt  Mục lục tr. 435-436
          Trình bày bệnh học nội khoa ở các phần: tim mạch - hẹp van hai lá, hở van động mạch chủ, viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn...; tiêu hóa - nội soi trong tiêu hóa gan mật, chẩn đoán hoàng đảm, viêm gan mạn tính, sỏi mật...; bộ máy vận động - phân loại các bệnh khớp, hư khớp, bệnh tạo keo, lao cột sống... 
Tiêu đề đề mục 

Nội khoa Bệnh học

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Các bộ môn Nội 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700734

3/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1703089, M1703317, M1703318