Thông tin thư mục


Bài giảng bệnh học ngoại khoa: Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ 6. Tập II / Hà Văn Quyết chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Hà, Văn Quyết Chủ biên; Phùng, Ngọc Hòa Biên soạn
  • H.: Y học, 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  207tr. : Hình minh họa ; 27cm 
Chỉ số phân loại  617 23 
Số định danh  617 H100QU 
Tóm tắt  Mục lục tr. 5
          Gồm các phần: sốc chấn thương, bỏng, hoại thư sinh hơi, chảy máu đường tiêu hóa trên, hội chứng chảy máu trong, bệnh phình giãn thực quản, ung thư thực quản, u bụng, ung thư trực tràng, vết thương khớp, vết thương bàn tay, gãy xương hở... 
Tiêu đề đề mục 

Ngoại khoa Bệnh học

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn ngoại 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700738

7/10

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1703092, M1703094-M1703098, M1705982, M1703091, M1703093, M1703099