Thông tin thư mục


Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa / Hà Văn Quyết, Phạm Đức Huấn chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Hà, Văn Quyết Chủ biên; Phạm, Đức Huấn Chủ biên
  • H.: Y học, 2013
 Thông tin chi tiết
Mô tả  255 tr. : Hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  617 23 
Số định danh  617 H100QU 
Tóm tắt  Mục lục tr. 7
          Bao gồm phần: Cách khám bụng ngoại khoa, bệnh án ngoại khoa, hội chứng tắc ruột, hội chứng chảy máu trong, hội chứng tắc mật, hội chứng viêm phúc mạc, khám hậu môn trực tràng, khám chi trên, chi dưới... 
Tiêu đề đề mục 

Ngoại khoa Triệu chứng học

Ghi chú  ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700780

3/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1703198-M1703200