Thông tin thư mục


Điều dưỡng nội khoa: Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học / Bộ Y tế. Vụ KHoa học và Đào tạo

1 REVIEW(S)
  • Bộ Y tế. Vụ Khoa học và Đào tạo; Vũ, Văn Đính Biên soạn
  • H. : Y học, 1996
 Thông tin chi tiết
Mô tả  506tr. : Hình minh họa ; 27cm 
Chỉ số phân loại  616.023 1 23 
Số định danh  616.023 1 B450T 
Tóm tắt  Mục lục tr. 503 - 506
          Trình bày đại cương và hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân ở các phần: hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hóa; hệ tiết niệu; bệnh nội tiết và chăm sóc; bệnh học và cách chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh máu; cấp cứu nội khoa và chăm sóc. 
Tiêu đề đề mục 

Nội khoa Điều dưỡng

Ghi chú  Lĩnh vực đào tạo Sida - Indevelop 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700066

4/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1700357-M1700360