Thông tin thư mục


Solutions: Elementary Student's book / Tim Falla, Paul A Davies

1 REVIEW(S)
  • Falla, Tim ; Davies, Paul A
  • United Kingdom: Oxford University press, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  142 p. : Picture ; 28 cm 
Chỉ số phân loại  420 23 
Số định danh  420 F19 
Tóm tắt  Contents p. 2-3
          Cấu trúc đơn giản và phương pháp tiếp cận của cuốn sách Solutions Elementary Student's Book 2Ed hướng dẫn để hỗ trợ học tập và thúc đẩy học sinh sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin. sách The Student's Book và tài nguyên kỹ thuật số cung cấp các hoạt động có thể đạt được và thực hành nhất quán. Các trang thi và các bài kiểm tra thực hành trực tuyến cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho học sinh các kỳ thi cuối kỳ. Khóa học giúp các em phát triển ngôn ngữ và kỹ năng để nói chuyện trở nên thường xuyên và quen thuộc. 
Tiêu đề đề mục 

English

Tiếng Anh

Ghi chú  Oxford exam support 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1900008

1/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1900008-M1900011