Thông tin thư mục


Lý luận cơ bản y học cổ truyền: Sách đào tạo y sĩ y học cổ truyền/ Trương Việt Bình chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Trương, Việt Bình Chủ biên; Phạm, Chiêu Dương Biên soạn
  • H.: Y học, 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  99 tr. : Hình minh họa ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  615.88 23 
Số định danh  615.88 TR561B 
Tóm tắt  Mục lục tr. 5-10
          Gồm các phần: Học thuyết âm dương; học thuyết ngũ hành; học thuyết thiên nhân hợp nhất; học thuyết tạng phủ; học thuyết kinh lạc; nguyên nhân bệnh; tứ chẩn; bát cương; hội chứng bệnh khí huyết, tân dịch tạngj phủ. 
Tiêu đề đề mục 

Phương thuốc truyền thống Y học cổ truyền

Y học cổ truyền Lý luận

Ghi chú  ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Vụ KHoa học và Đào tạo 
 Nơi yêu cầu

0/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Đọc

D1700471

0/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CĐYTĐN--- Kho: Mượn

M1702406