Cataloging Information


Lý luận cơ bản y học cổ truyền: Sách đào tạo y sĩ y học cổ truyền/ Trương Việt Bình chủ biên

1 REVIEW(S)
  • Trương, Việt Bình Chủ biên; Phạm, Chiêu Dương Biên soạn
  • H.: Y học, 2005
 Detail information
Description  99 tr. : Hình minh họa ; 27 cm 
Dewey Class No  615.88 23 
Classification  615.88 TR561B 
Summary  Mục lục tr. 5-10
          Gồm các phần: Học thuyết âm dương; học thuyết ngũ hành; học thuyết thiên nhân hợp nhất; học thuyết tạng phủ; học thuyết kinh lạc; nguyên nhân bệnh; tứ chẩn; bát cương; hội chứng bệnh khí huyết, tân dịch tạngj phủ. 
Subject heading 

Phương thuốc truyền thống Y học cổ truyền

Y học cổ truyền Lý luận

Notes  ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Vụ KHoa học và Đào tạo 
 Where to request

0/1

Available documents

: CĐYTĐN--- : Đọc

D1700471

0/1

Available documents

: CĐYTĐN--- : Mượn

M1702406